Archive for Cançons Infantils

“LA FESTA DE LA PAU”

Si tinguera la màgia d’un mac
de les bales faria flors,
els fusils, trombons i fagots
i els trons, poemes d’amor.

Si tinguera la màgia d’un mac
de la gana faria blat,
els canons, prismàtics jagants
i els tancs, camions de gelats.

Si tinguera la màgia d’un mac,
els soldats faria “clowns”,
els tinents, pardals de paper,
ballarines o castellers.

Si tinguera la màgia d’un mac,
de les mines faria daus,
de les bombes, jocs malabars
i els corps, coloms de la pau.
https://i2.wp.com/www.construyendorelaciones.com/wp-content/uploads/2015/12/amor.jpg

Adaptació a la llengua valenciana de la cançó en català de l’autora Dàmaris Gelabert

Leave a comment »

A la run run

(TORNADA: “A la run run,

a la run run,

figues i panses

i apagueu la llum.”)

 

Aquí venimos cantando

a la senyora María,

que mos done l’aguilando

mes que siga una sardina.

 

A la run run,

a la run run,

figues i panses

i apagueu la llum.

 

A la run run,

a la run run,

figues i panses

i apagueu la llum.

 

En el portal de Belem

hi han llonganisses penjades:

agarreu el gavinet

i les farem a tallades.

 

(Tornada) x 2

https://rondallesvalencianes.files.wordpress.com/2014/12/47577-belen-2.jpg

 

Dones, no tingueu perea

de pujar eixes escales,

i baixeu les faldes plenes

de penjolls de botifarres.

 

(Tornada) x 2

 

Estes festes de Nadal

un pollastre comprarem

i en el que han de donar

i arreplegar els papers.

 

(Tornada) x 2.

 

En el portal de Belem

diuen que hi ha teranyines

i estan els angelets

espolsant-les tots els dies.

 

(Tornada) x 2

 

En el portal de Belem

un titot li dia a un pato:

ya voràs això qui hu paga:

qui hu paga serem mosatros.

 

(Tornada) x 2

 

La Mare de Déu plorava

el chiquet Jesús al braç

Sant Josep la consolava

Treballant al seu costat.

 

(Tornada) x 2

Leave a comment »

Ací em menge la mona :)

Una tradició molt estesa per tot el Regne de Valéncia, és en la que el chiquet o chiqueta -a voltes no tan chiquets- li trenca l’ou en el front (mirem de fer-lo sempre en la part superior del front, no entre les celles, per a evitar fer mal) del seu padrí. En comarques com en la Marina, agarrant l’ou en la mà, reciten estes paraules:

 

Ací em pica (posant l’ou a l’altura de la galta dreta)

Ací em cou (pujant-lo a l’altura de la galta esquerra)

Ací em menge la mona (posant l’ou a l’altura de la boca)

 I ací et trenque l’ou (i li ho esclafa en el front del padrí)

 

I ara aparquem per uns dies tot lo roïn i a tots els roïns que nos mal-governen, per a fruir en la familia i els amics d’esta tradicio tan valenciana i saborosa.

 

Adaptació de: http://valencialliure.com/la-rella/item/678-la-mona-de-pasqua-valenciana.html

Leave a comment »

Diuen que el Messies

Diuen que el Messies
ha baixat del cel;
anirem mosatros
i l´adorarem.

Anem, pastoretes
anem a Belem
-Yo,que sóc pobreta,
que l´oferiré?
l´animeta pura
i el cor ben netet.

Leave a comment »

Música-La meua chiqueta

Leave a comment »

La meua chiqueta

La meua chiqueta es l’ama el corral
i del carrer de la figuera
i la parra i la flor del taronger.

La meua chiqueta es l’ama el corral
i del carrer de la figuera
i la parra i la flor del armeler.*

*Versions segons la localisació en el Regne de Valéncia (comarca de la Marina)

Leave a comment »