Archive for Tradicionals

Jocs tradicionals valencians: pic i pala

El nom del joc prové dels objectes utilisats per a jugar: el pic i la pala. El pic és un tros de branqueta d’uns 15 cm. de llongitut en els extrems esmolats; i la pala és un tros de pal d’un poc més de mig metre de llongitut.

Agarrem el pic i el coloquem en el sol. En la pala li peguem al pic en un dels seus extrems, i una volta estiga en l’aire li peguem en la pala tractant de llançar-lo lo més llunt possible. La persona que tire el pic més llunt guanyarà.

Existixen diverses variants del joc.

Si coneixeu algunes variants o atres jocs comenta-mos-ho 🙂

pic-i-pala

pic-i-pala

foto obtinguda de

http://www.duquedegaeta.com/component/content/article/73-noticias-2011/septiembre-2011/1465-campeonato-de-pic-i-pala-camins-al-grau.html

(Qualsevol molèstia per la foto cocar i la llevem)

Leave a comment »

La trompa

Rodejant la trompa en un cordó, es tracta de fer-la girar verticalment en el sol. Se pot ballar en la mà o en qualsevol part. Se tracta de mostrar habilitat en el joc i aumentar la dificultat de modo gradual.

El cordó té que estar desfilat d’un extrem i per l’altre extrem un bon nuc si potser en una moneda (normalment de les antigues de 5 duros) o atre objecte en el qual fer un bon llançament.

Leave a comment »

“¿A quant va la mel?”

Una chiqueta està assentada en una cadira en una corda nugada, una atra chiqueta té l’atre cap de la corda i entre les seues companyones de joc i ella raonen aixina:

“¿A quant va la mel?’ – A sèt i a dèu. – ¿I la talladeta? – A pesseta. – ¿I la confitura? – A duro. – ¡Que córrega el burro!”;

i escomencen a pegar a la companyona que està assentada, i l’atra ha d’agarrar ad alguna de les que li peguen sense soltar la corda, i quan agarra ad alguna eixa paga.

Una atra varietat del joc consistix en lligar un extrem d’una corda a un arbre o un atre lloc, i l’atre extrem és agarrat per una chiqueta, les companyones van a pessigar-la, dient-li:

“Yo menge mel, yo menge mel… ”, i ella les perseguix sense soltar la corda fins que n’agarra a una, llavors eixa paga.

En una atra varietat les chiquetes agarren una corda i formen en ella un gran círcul tancat en un nuc; el joc consistix en tirar-li la corda ad alguna chiqueta per a deixar-la dins, no podent eixir sense que primer n’agarre a alguna de les chiquetes que duen la corda.

 

http://diccionari.llenguavalenciana.com/consulta?h=49556&t=mel

Leave a comment »

Conillets a amagar

CONILLETS A AMAGAR!

Tots els conillets excepte el que paga, s’amaguen.

Llavors este pregunta:

– “Conillets, esteu ben amagats?”

Quan li contesten que sí, comença a buscar-los. Passa a pagar a qui trobe en primer lloc.

Hi han més variants del joc, com el que paga conte una cantitat acordada mentres tots els jugadors s’amaguen. Quan acaba, canta la següent cançó:

conillets

“Conillets a a amagar
que la llebre vos va a caçar,
de nit i de dia,
ix la Verge Maria”.

Quan un és descobert, te que quedar-se plantat en el lloc a on l’han descobert.

Leave a comment »

A la sabatilla per darrere

“A la sabatilla per darrere, tris-tras. 
Ni la veus ni la voràs, tris-tras. 
Mireu cap amunt, que cauen cigrons.
Mireu cap abaix, que cauen fesols. 
¡A dormir, a dormir, que venen els Reis Macs!”

Tots els chiquets sentats en círcul cantant la cançó. Mentrestant el que paga va en la sabatilla en la mà va donant voltes per fora del círcul i la deposita darrere d’algú. Quan acaba la cançó qui té la sabatilla ix correguent darrere del que paga per agarrar-lo. Si aconseguix agarrar-lo, paga el que ya pagava, i si no ho aconseguix, paga ell.

Leave a comment »

Jocs tradicionals valencians: El Sambori

En el sol se dibuixen quadros i es numeren.

El primer jugador tira una pedra per a que caiga en uno dels numeros. Llavors ha d’anar fins l’ultim numero i ha de tornar a la pota coixa. En el numero que te la pedra no pot chafar el quadro. Al tornar, sense deixar d’estar a la pota coixa, s’ajoca i arreplega la pedra.

Quan hi ha dos numeros junts (paralels) posa un peu en cada quadro.

També, al final es pot donar mija volta en l’aire.

Si la pedra ix del quadro corresponent o es bota incorrectament, la tanda pasa al següent. Se continuarà en l’ultim  numero que no va fer correctament.

Leave a comment »