Archive for Nadal

A la run run

(TORNADA: “A la run run,

a la run run,

figues i panses

i apagueu la llum.”)

 

Aquí venimos cantando

a la senyora María,

que mos done l’aguilando

mes que siga una sardina.

 

A la run run,

a la run run,

figues i panses

i apagueu la llum.

 

A la run run,

a la run run,

figues i panses

i apagueu la llum.

 

En el portal de Belem

hi han llonganisses penjades:

agarreu el gavinet

i les farem a tallades.

 

(Tornada) x 2

https://rondallesvalencianes.files.wordpress.com/2014/12/47577-belen-2.jpg

 

Dones, no tingueu perea

de pujar eixes escales,

i baixeu les faldes plenes

de penjolls de botifarres.

 

(Tornada) x 2

 

Estes festes de Nadal

un pollastre comprarem

i en el que han de donar

i arreplegar els papers.

 

(Tornada) x 2.

 

En el portal de Belem

diuen que hi ha teranyines

i estan els angelets

espolsant-les tots els dies.

 

(Tornada) x 2

 

En el portal de Belem

un titot li dia a un pato:

ya voràs això qui hu paga:

qui hu paga serem mosatros.

 

(Tornada) x 2

 

La Mare de Déu plorava

el chiquet Jesús al braç

Sant Josep la consolava

Treballant al seu costat.

 

(Tornada) x 2

Anuncis

Leave a comment »

Apunts de Llengua Valenciana Bon Nadal

Apunts de llengua valenciana:

“En valencià diem ‘dia de Nadal’ al dia 25 de decembre, i la ‘nit de Nadal’ és la nit anterior que obri el dia de Nadal.

Diem ‘(dia de) cap d’any’ al primer dia de l’any, i la ‘nit de cap d’any’ és la nit anterior, en la que es celebra el començament del nou any.”

Leave a comment »

Diuen que el Messies

Diuen que el Messies
ha baixat del cel;
anirem mosatros
i l´adorarem.

Anem, pastoretes
anem a Belem
-Yo,que sóc pobreta,
que l´oferiré?
l´animeta pura
i el cor ben netet.

Leave a comment »

Cavalcada dels Reixos

CAVALCATA DE REIXOS MACS (en valenciano y en castellano)

La Cavalcata de Reis Macs o Cavalcata de Reixos Macs a voltes també dit Cabalgata per influència castellana, és un passacarrer típic valencià naixcut en la ciutat d’Alcoy (L’Alcoyà) que es va estendre al rest del territori i posteriorment per tota Espanya i part de Mèxic.

En este passacarrer participen els Reis Macs (Melchor, Gaspar i Baltasar) i els seus pages i ajudants que saluden als chiquets i els llancen caramelos i chicotets joguets com pilotes.

La cavalcata es realisa el dia 5 de giner per la vesprada, el dia en el que els chiquets han de gitar-se pronte per a alçar-se de bon matí a pels regals que han deixat els reixos en ses cases. Segons la tradició els chiquets que s’han portat mal durant l’any reben carbó com a castic.

reis-macs

reis-macs

Història

La cavalcata de reixos naix en la ciutat valenciana d’Alcoy en 1866 sent per tant la primera cavalcata de Valéncia i de tota Europa.

A diferència de la cavalcata popular i exportada plena de decoracions extravagants i en molta publicitat consumista, la cavalcata d’Alcoy és un típic passacarrer nadalenc cristià i senzill; “el purisme és un atre dels grans atractius d’esta desfilada, declarada d’Interés Turístic Internacional en 2001 i ben Immaterial d’interés Cultural en 2002” segons informa LP.[1]

La cavalcata en Alcoy

S’inicia a les 18:30 en la zona alta de la població, coincidint després en part del seu recorregut en el de les entrades mora i cristiana. Al voltant de les 20:00, els Reixos Macs arriben a la Plaça d’Espanya i fan l’adoració en el naiximent vivent, llançant-se després traca i castell de focs artificials. Acaba a les deu de la nit en l’avinguda del Pont de Sant Jordi.

LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

La Cavalcata de Reis Macs o Cavalcata de Reixos Macs a veces también llamado Cabalgata por influencia castellana, es un pasacalle típico valenciano nacido en la ciudad de Alcoy (L’Alcoyà) que se extendió al resto del territorio y posteriormente por toda España y parte de México.

En este pasacalle participan los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) y sus pajes y ayudantes que saludan a los niños y les lanzan caramelos y pequeños juguetes como pelotas.

La cabalgata de Reyes se realiza el día 5 de enero por la tarde, el día en el que los niños deben acostarse pronto para levantarse de buena mañana a por los regalos que han dejado los reyes en sus casas. Según la tradición, los niños que se han portado mal durante el año reciben carbón como castigo.

HISTORIA
La cabalgata de reyes nace en la ciudad valenciana de Alcoy en 1866 siendo por tanto la primera cabalgata de Valencia y de toda Europa.

A diferencia de la cabalgata popular y exportada llena de decoraciones extravagantes y con mucha publicidad consumista, la cabalgata de Alcoy es un típico pasacalle navideño cristiano y sencillo, “el purismo es otro de los grandes atractivos de este desfile, declarada de Interés turístico Internacional en 2001 y bien Inmaterial de Interés Cultural en 2002 “según informa Las Provincias. [1]

LA CABALGATA DE ALCOY
Se inicia a las 18:30 en la zona alta de la población, coincidiendo luego en parte de su recorrido con el de las entradas mora y cristiana. Alrededor de las 20:00, los Reyes Magos llegan a la Plaza de España y hacen la adoración en el nacimiento viviente, lanzándose luego la traca y castillo de fuegos artificiales. Termina a las diez de la noche en la avenida del Puente de San Jorge.

http://www.uiquipedia.org/Cavalcata_dels_Reixos

Leave a comment »

Tirorí, tirorí

Tirorí, tirorí,

senyor rei yo estic ací,

palla i garrofes

tot per al seu rossí,

casques i avellanes

tot per a mi.

Tirorí, tirorí,                                                
Sinyo rei estic ací                                          
Palla i garrofes                                            
Tot p’al seu rossí                                            
Casques i avellanes                                     
Tot per a mi.            


EN CASTELLANO:

Tirorí, tirorí

Señor Rey, estoy aquí

Paja y algarrobas

Todo para su rocín

“Casques” y avellanas

Todas para mí.

Cançoneta infantil tipica en Vilarreal. Els chiquets canten als Reis Macs.

Leave a comment »

A Belem me’n vullc anar

A BELEM ME’N VULLC ANAR
 
nacimiento-Navidad A Belem me’n vullc anar (4)
¡Yo vullc esmorsar!

 Pel camí esmorsarem (4)
¡Hi ha massa neu!
El calor la desfarà (4)
¿I la que farà?
Camalets, capells de llana (3)
I samarreta de pell
¡Açó és massa vell!
Què li farem a l’infant de Maria,
¿Què li farem a l’infant Jesuset?
Una caixeta pleneta de casques
En peladilles i torrons blanets
¡Blanets!

Leave a comment »