Archive for Animals

Corres més que…

Córrer més que una llebre

“Córrer molt ràpit”

llebre valencian

Leave a comment »

Estar roig…

Estar roig com un tito.

 

“Estar en la cara molt roja”

 

https://i2.wp.com/www.blogseitb.com/wp-content/uploads/sites/17/2011/11/accion_gracias-259x300.png

Leave a comment »

Ovella que bela…

Ovella que bela, pert el bocí.

 

En castellano: Oveja que bala, pierde bocado

 

https://i2.wp.com/www.zastavki.com/pictures/2560x1600/2012/Animals_Various_together_Young_sheep_033809_.jpg

ovella que bala, pert bocí

Leave a comment »

El burro valent…

El burro valent, du la càrrega i no la sent.

 

https://i2.wp.com/natpedia.com/wp-content/uploads/2014/01/Burro.jpg

Leave a comment »

Cavall d’Antella…

Cavall d’Antella, bona joventut i mala vellea.

 

https://i0.wp.com/www.tierfotograf.com/media/600-600-47458-0-0/oh87-206_pferd.jpg

Leave a comment »

Gallina vella…

Gallina vella fa bon caldo.

https://i0.wp.com/www.waece.org/sabemos/imagenesanimales/ima_gallina.gif

Leave a comment »